Налоговая справка ГФС

Олеся 19-02-2016 14:36

Доброго дня Я знаходжусь на єдиному податку 3-ї групи+ ПДВ, заключила договір з ПДВ з Сільською радою (бюджена структура) на надання комунальних послуг (чистка села та вивезення сміття). Рахунок я виставляю в т.ч з ПДВ, як я повинна формувати податкову накладну на загальну ставку 20% тільки з типом причини не видачі 2? Буду вдячна за відповідь
У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у рядку «Особа (платник податку) – покупець» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний ІПН «100000000000», та тип причини 02 - Постачання неплатнику податку.

Головне управління ДФС у Черкаській області

Бухгалтер 19-02-2016 14:11

Добрий день, чи можна витрати поточного ремонту орендованого основного засобу ставити на поточні витрати, чи потрібно збільшувати вартість основних засобів ( група 9 )?
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності регулюються нормами  П(С)БО 14«Оренда».

Витрати орендаря на поліпшення об’єкта оперативного лізингу, що збільшують майбутні економічні вигоди, які спочатку очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції в створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів Для цілей розрахунку податкової амортизації вартість таких поліпшень слід зараховувати до об’єкта 9-ої групи "Інші основні засоби" з мінімально допустимим терміном корисного використання 12 років, визначеної у пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 ПКУ.

Водночас ПКУ не передбачено особливостей податкового обліку витрат орендаря на поточний ремонт орендованих основних засобів.

  На нашу думку, витрати на поточний ремонт (за умови, якщо це передбачено договором оренди) здійснюється для підтримки основних засобів у належному стані. Вони є постійними, становлять невеликі суми, тому ці витрати не впливають на балансову вартість активів.

Головне управління ДФС у Черкаській області

НАТАЛІЯ 19-02-2016 10:30

Доброго дня! Підприємству надіслали рішення про анулювання реєстрації ПДВ з 3 лютого 2016 року. Підскажіть, будь ласка, чи здається звіт з ПДВ за лютий? Дякую за відповідь.
Так, потрібно подати декларацію за лютий місяць 2016 року, також вона буде вважатися ліквідаційною.

Головне управління ДФС у Черкаській області

Ирина 18-02-2016 17:34

Добрый день!!! Подскажите пожалуйста,если магазин работает по РРО,ежедневно делает изъятие-инкассация и изъятие обнуление кассы+зет,утром ежедневно вносит остаток (вечернего изъятия) ведут журнал КУРО,должны еще вести кассовую книгу если деньги с магазина только идут в инкассацию?
Відповідь: Відповідно до пункту 2.6 Глави 2 Постанови правління НБУ №637 від 15.12.2004 року «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» (Далі по тексту Постанова №637), уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

 

Згідно пункту 2.8 Постанови №637, відокремлені підрозділи підприємств - юридичних осіб можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас таких юридичних осіб або до будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб.

За відсутності банків готівкова виручка (готівка) для переказу на банківські рахунки підприємства (підприємця) може здаватися до операторів поштового зв'язку та небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку.

Здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостійно (у тому числі із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки) або через відповідні служби, яким згідно із законодавством надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів.

Здавання готівкової виручки (готівки) може здійснюватися для зарахування на будь-який банківський рахунок підприємства (підприємця) на його вибір.

   Таким чином, готівкові кошти в день їх вилучення з магазину можуть здаватися безпосередньо до банку без оприбуткування в касі підприємства.

 

 

Головне управління ДФС у Черкаській області

Лілія 18-02-2016 17:6

Доброго дня! ФОП (2група єдиного податку) має договір про добровільне страхування на загальнообовязкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності, та повинен сплачувати ЄСВ в розмірі 36,6% на відповідний р/р. За вересень-грудень 2015 року (після зміни рахунків), ФОП помилково сплучував в банківській установі на інший р/р (на який треба сплачувати ЄСВ в розмірі 34,7%). Дана помилка зясувалась після звітного періоду (після 9-г лютого 2016 року). Що тепер робити ФОП? Чи можна написати заяву на перерахування коштів на потрібний рахунок, адже ЄСВ 36,6% сплачувався у поному обсязі?Чи є за дане порушення штрафи, і в якому розмірі?
Необхідно написати заяву на перерахування коштів на належний рахунок. Штрафні санкції: за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску до юридичних осіб та  фізичних осіб – підприємців на загальній та спрощеній системі оподаткування (єдиний податок) за себе, в т.ч. і фізичних осіб, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору, які допустили зазначене порушення, починаючи з 01 січня 2015 року та надалі, накладається штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно не сплачених сум.

На суму недоїмки платнику єдиного внеску нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

Адміністративна відповідальність: за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від сорока до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680-1360 грн). Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску у сумі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1360-2040 грн). Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550-5100 грн).

Головне управління ДФС у Черкаській області

Валентина 18-02-2016 16:33

Роздрібна торгівля пивом здійснювалась на території села, яке тепер входить в об`єднану територіальну громаду.Який код території вказувати у декларації по акцизу?Об`єднаної громади?
так, код тергромади

Головне управління ДФС у Черкаській області

Бухгалтер 18-02-2016 16:11

Підскажіть будь ласка на прикладі як визначити в декларації на прибуток в додатку АВ строку 2 суму перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік?
Лист ДФС України від 12.02.2016 №5009/7/99-99-19-02-01-17 "Про надання пояснень зі складання декларації з податку на прибуток підприємств"

Державна фіскальна служба України з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств та з урахуванням численних питань стосовно визначення окремих показників декларації з податку на прибуток підприємств  повідомляє таке.

З набранням чинності з 1 грудня 2015 року наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860 (далі – наказ №897), подання декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік здійснюється за новою формою (далі – Декларація №897).

Про основні положення нових норм в оподаткуванні податком на прибуток, передбачених Податковим кодексом України (далі – Кодекс), а також порядку складання та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств було раніше повідомлено листами ДФС від 04.01.2016 № 102/7/99-99-19-02-01-17 (зі змінами та доповненнями, внесеними листом від 28.01.2016 №2779/7/99-99-19-02-01-17),  від 18.01.2016 №1626/7/99-99-19-02-02-17.

 

Щодо зменшення суми податку на прибуток підприємств на суму щомісячних авансових внесків, нарахованих у 2015 році

 

Сума нарахованих авансових внесків за період січень – грудень 2015 року відображається у повному обсязі у рядку 16.1 Додатка ЗП до Декларації № 897.

Якщо така сума перевищує суму нарахованого податку на прибуток підприємств за 2015 рік (рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 декларації), то  в рядку 17 "Податок на прибуток за звітний (податковий) період"  Декларації № 897  у  відповідності  до  зазначеної  у цьому  рядку  формули  " рядок 06  + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП"  відображається від'ємне значення податку на прибуток,  яке свідчить   про   наявність   переплати,  сформованої  за  рахунок  нарахованих  за 2015 рік щомісячних авансових внесків.

При цьому звертаємо увагу, що у 2015 році нарахування щомісячних авансових  внесків  здійснювалось  за  січень-лютий 2015 р. –  згідно розрахунку  1/12  нарахованої   суми   податку,   визначеного   в    декларації    за  2013 рік, за березень-грудень 2015 р. – в декларації за 2014 рік.

Щодо розрахунку авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів

Порядок  нарахування  та сплати авансових внесків при виплаті дивідендів регламентовано  пунктом  57.1 1 статті 57 Кодексу, при  цьому  підпунктом 57.11.2 визначено порядок розрахунку авансового внеску з таких виплат,  а  підпунктом  57.11.3 передбачено випадки, в яких авансовий внесок при виплаті дивідендів не справляється.

Для розрахунку авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених  дивідендів  (прирівняних до них платежів)  передбачено   Додаток  АВ   до  рядка 20 АВ Декларації №897.

У рядку 1 Додатка АВ відображається загальна сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів  (прирівняних до них платежів).

При цьому у рядках 1.1 – 1.5 Додатка АВ зазначається інформація про суми дивідендів (прирівняних до них платежів), виплачених окремим категоріям власників корпоративних прав та окремими категоріями емітентів корпоративних прав, а саме:

фізичним особам (рядок 1.1);

інститутом спільного інвестування (рядок 1.2);

платникам податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Кодексу – у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди (рядок 1.3);

материнською  компанією (рядок 1.4);

частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до ст. 111 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» (рядок 1.5).

Звертаємо увагу, що наведений у рядках 1.1 – 1.5 Додатка АВ  перелік  сум  виплачених дивідендів не є виключним переліком всіх виплачених сум  дивідендів (прирівняних до них платежів) і значення показника, відображеного у рядку 1 Додатка АВ може відрізнятися від суми рядків 1.1 – 1.5 Додатка АВ.

Підпунктом 57.11.2 пункту 57.11 статті 57 Кодексу визначено, що авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене.

  У рядку 2 Додатка АВ відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивіденди.

 Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів з метою використання в роботі та забезпечити врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та процедур адміністративного оскарження.

 Голова                                                                     Р.М. Насіров

Відповідно до ст. 57.1.2 ПКУ авансовий внесок при виплаті дивідендів розраховується  із суми перевищення дивідендів, які виплачуються, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого  їх виплачують, при умові, якщо  грошове зобов’язання щодо нього погашено. Відповідний розрахунок відображається у рядку 2 додатка АВ до Декларації.

У разі, якщо:

- грошове зобов’язання за податковий (звітний) рік, за який виплачуються дивіденди не погашено, вказується вся сума виплачених дивідендів;

- сума виплачених дивідендів менша ніж значення об’єкта оподаткування (по алгоритму, наведеному у р. 2) -  рядок 2 додатка АВ до Декларації не заповнюється (за умови, якщо грошове зобов’язання погашено);

- сума виплачених дивідендів більша ніж значення об’єкта оподаткування  -   в рядок 2 додатка АВ до Декларації  заповнюється позитивне значення такого перевищення, з якого потрібно сплатити авансовий внесок (за умови, якщо грошове зобов’язання погашено).

Слід зазначити, що якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для суми перевищення враховується значення об’єкта оподаткування, розрахований пропорційно до кількості місяців, за які виплачують дивіденди.

У зв’язку з тим, що звітність за 2015 рік відрізняється від звітності 2014 року, то якщо дивіденди нараховуються і виплачуються за 2014 рік, то від суми дивідендів за 2014 рік  треба відняти об’єкт оподаткування з р. 7 Декларації наданої  за 2014 рік.

Головне управління ДФС у Черкаській області

Бухгалтер 18-02-2016 15:45

Добрий день. Рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці» – коли повинно бути прийнято ( дата розпорядчого документа підприємства, на підставі якого прийнято таке рішення) в січні 2015 р. чи 2016 р.?
З приводу того, якою датою повинен бути розпорядчий документ, роз’яснень з боку ДФСУ не надано, але на нашу думку таке рішення можна прийняти  до дати подання річної прибуткової декларації за 2015 рік, у якій зроблено відмітку про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці. (у разі не надання ДФС України додаткових роз’яснень).

Головне управління ДФС у Черкаській області

Alina 18-02-2016 14:59

Доброго дня! С/г підприємство в грудні 2015 року мало умовний продаж (перевищення собівартості над ціною власновирощеної продукції), згідно якого ПДВ сплатилося в бюджет і ці дані ставилися в загальну декларацію з ПДВ. Зараз постає питання розподілу податкового кредиту згідно питомої ваги вартості с/г продукції по видах продукції, тобто в Додатку 9 розподіляється отриманий дохід за 12 місяців. Чи я правильно роблю, не враховуючи суму без ПДВ з умовного продажу, який був у грудні 2015 року в Додатку 9 при визначенні питомої ваги кожного виду с/г продукції?
Оскільки умовне постачання не являється постачанням с/г продукції, та відображається у загальній декларації з ПДВ (0110), то таке постачання участі у розрахунку питомої ваги у дод.9 не бере.

Головне управління ДФС у Черкаській області

ФОП Жила Т. В. 18-02-2016 14:30

ФОП, платник єдиного податку, 2 група 18.02.2016 р.помилково відправив квартальну декларацію платника єдиного податку, граничний термін подачі якої до 09.02., замість річної.Як виправити помилку, якщо потрібно подавати лише річну?
Оскільки термін подання декларації платника єдиного податку 2 групи передбачено - 60 днів, Вам потрібно подати "Звітну" (не "Нову звітну "і не "Уточнюючу") декларацію та обрати правильну позначку "рік", а не "квартал".

Головне управління ДФС у Черкаській області

Оксана Федорівна 17-02-2016 22:1

1.За підсумками декларації з ПДВ за січень 16р. маємо рядок 21, при заповненні дод.2 колонки "Платник податку-покупець" вказувати наш ІПН чи ІПН наших постачальників на суму нашого відємного значення за січень 16р.? І колонка 6, якщо ми не претендуємо на бюджетне відшкодування і не оплатили всі поставки в січні 16р. наших постачальників, то дану колонку ми не заповнюємо? 2. В січні 16р. ми оплатили держпідприємству компенсацію комунальних послуг води і ел.енергії, дана операція без пдв зг. ст.188.1 ПКУ, чи відображати такі суми без пдв в ряд. 10.3 декларації з пдв (на підставі акта виконаних робіт)? Дякую.
Згідно роз’яснення ДФС України від 22.02.2016 року №6111/7/99-99-19-03-02-17 ІПН постачальника. Якщо оплати не було то не заповнюєте. Операції без ПДВ  маєте відобразити в р.10.3.

Шановна Оксано Федорівно! Рекомендуємо переглянути відеоконсультацію ГУ ДФС в області щодо заповнення декларації:https://www.youtube.com/watch?v=d3ZA6aJKVrQ Щодо заповнення додатку 2 надаємо посилання на питання - відповідь в базі "ЗІР" та сторінку "Дебет-Кредит": https://news.dtkt.ua/ua/accounting/reposts/37647

Головне управління ДФС у Черкаській області

Лана 17-02-2016 18:48

Скажите пожалуйста, как можно организовать налоговую проверку, частному предпринимателю который не оформляет официально на работу людей, а у него работает около 6-7 человек, плюс он обманывает этих людей и не выплачивает им зарплату в полной мере, придумывая разные недостачи и штрафы?
Шановна Лано! Пропонуємо звернутись з письмовою заявою до ДПІ за місцем обліку підприємця, а також обов'язково зверніться до територіальної інспекції праці

Головне управління ДФС у Черкаській області

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...